Reklama

Reklama

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości diet miejskich radnych

Opublikowano: śr, 31 mar 2021 10:00
Autor: | Zdjęcie: A. Konieczna

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości diet miejskich radnych - Zdjęcie główne

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości uposażenia miejskich radnych | foto A. Konieczna

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości uposażenia miejskich radnych. Okazuje się, że stracą wszyscy, ale najwięcej opozycja, która nazywa to kolejną reperkusją ze strony rządzących. Ile teraz będą zarabiać jarocińscy radni i jaka będzie różnica między radnymi funkcyjnymi a szeregowymi?

Reklama

Dziewięcioro członków z rządzącego w gminie klubu Ziemi Jarocińskiej zaproponowała obniżenie wysokości diet radnych, które zostały ustalone pod koniec grudnia 2016 roku. Zaoszczędzoną dzięki temu kwotę - 122.645,70 zł (od kwietnia do końca roku) pomysłodawcy postanowili przekazać na program wymiany pieców.

Inicjatorami zmiany wysokości diet było 9 radnych z klubu Ziemi Jarocińskiej: Lechosława Dębska, Mariusz Kaźmierczak, Tadeusz Kuberka, Danuta Maćkowiak, Przemysław Masłowski, Andrzej Skrzypczak, Zdzisław Wojciechowski, Marek Tobolski i Karolina Wielińska-Kuś.

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości uposażenia miejskich radnych

Zdaniem członków miejskiej opozycji obniżenie uposażenie dotknie tylko ich, ponieważ nie pełnią żadnych funkcji.

Czy rzeczywiście? Przyjrzeliśmy się poszczególnym kwotom, jakie otrzymują rajcy. Przykładowo dieta przewodniczącego komisji po zmianie ma wynieść 1.972,84 zł (funkcje zajmują radni z ZJ - przyp. red.), a szeregowego radnego (w tym opozycji - przyp. red.) zaledwie 503,28 zł - różnica to 1.456,72 zł. Z drugiej strony funkcyjni też stracą. Ale tu różnica jest jednak minimalna i wynosi od 7,29 zł do 60,39 zł.    

Do tej pory podstawą obliczania uposażenia radnych był ryczałt w wysokości 0,3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Teraz będzie to 75% półtorakrotności kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - czyli 2013,10 zł. 

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości uposażenia miejskich radnych. Opozycja: „Nam odbieracie, żeby dołożyć sobie. Wstyd i niedowierzanie”

Opozycyjni radni przypomnieli, że w grudniu ubiegłego roku podczas prac nad budżetem gminy na 2021 rok, to oni złożyli propozycję obniżenia wysokości diet wszystkich radnych i przeznaczenia uzyskanych w ten sposób pieniędzy na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży.

- Różnica jest taka, że my chcieliśmy wszystkich potraktować równo, a wy zostawiacie sobie, a nawet w niektórych przypadkach podwyższacie diety, a nam obniżacie - mówił oburzony radny Tomasz Klauza z klubu „Dialog i Zaufanie”. - Proponujecie zmniejszyć diety radnym nie funkcyjnym, a tymi radnymi za chwilę będziemy tylko my - dodał.

Zdaniem opozycjonistów propozycja zmian jest próbą "ukarania ich" za wnikliwą analizę tego, co dzieje się w jarocińskim samorządzie.

- Wy się dzisiaj podpisujecie pod tym, aby nas jeszcze bardziej skarcono. Nie dość, że z urzędu miejskiego otrzymujemy różne pisma o grożących nam konsekwencjach finansowych i musimy się tłumaczyć przed sądami z tego, że dbamy o majątek gminy, to teraz jeszcze nam się obniża diety - argumentował Tomasz Klauza. - Nam odbieracie, żeby dołożyć sobie. Dla mnie to jest wstyd i niedowierzanie - dodał.

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości uposażenia miejskich radnych. Radna ZJ: „Nie dość, że nam nie pomagacie, to przeszkadzacie. Dlatego ta różnica”

Na pytanie, dlaczego jest taka różnica między wysokością diet radnych funkcyjnych i nie funkcyjnych, odpowiedziała podpisana pod propozycją zmian Karolina Wielińska - Kuś z większościowego klubu Ziemia Jarocińska.

- To jest oczywiste, że jako osoby funkcyjne - przewodniczący, zastępcy w porównaniu do was (radnych opozycji - przyp. red.) pracujemy, przygotowujemy sesje, komisje, przygotowujemy się do nich. A wy nie dość, że nam nie pomagacie, to przeszkadzacie. Dlatego ta różnica - argumentowała. 

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości uposażenia miejskich radnych. Jeden z nich proponuje: ”Zrezygnujmy z diet, zobaczymy ile z nas tu zostanie”

W czasie dyskusji radny Arkadiusz Piętka, który nie jest związany z żadnym ugrupowaniem, zaproponował, aby radni pracowali społecznie.

- Ja jestem pierwszy, żeby zrezygnować z diety. Ale zwracam się do radnych Ziemi Jarocińskiej. Zróbmy taką próbę na rok i pracujmy dla mieszkańców za darmo, społecznie. Zobaczymy, ilu tak naprawdę was tu zostanie. Jak będziecie się udzielać, jeździć na zebrania wiejskie. Zobaczymy, ilu mamy radnych społeczników, a ilu pracuje tylko i wyłącznie za pieniądze - stwierdził Piętka. - Ja jestem radnym od dwóch lat i nie rozumiem, co tu się dzieje. Ja nie mam czasu na takie pierdoły. Albo macie za dużo czasu, albo nie macie co robić w domach. Bo dla mnie to jest paranoja, co tu się dzieje, a nie rada gminy ¬- podsumował.

W rezultacie Arkadiusz Piętka złożył wniosek, aby rada pracowała za symboliczną złotówkę.

Za przyjęcie wniosku radnego Arkadiusza Piętki o obniżenie diet radnych Rady Miejskiej w Jarocinie do symbolicznej złotówki byli: Dorota Czechak, Anna Iwicka, Tomasz Klauza, Danuta Maćkowiak, Arkadiusz Piętka, Marcin Półrolniczak, Zbigniew Surdukowski i Jerzy Walczak.

Przeciwni byli: Paweł Adamkiewicz, Rajmund Banaszyński, Lechosława Dębska, Mariusz Kaźmierczak, Tadeusz Kuberka, Przemysław Masłowski, Anna Regulska, Andrzej Skrzypczak, Marek Tobolski, Karolina Wielińska-Kuś i Zdzisław Wojciechowski.

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości uposażenia miejskich radnych. Przetasowania na stanowiskach

W składzie Rady Miejskiej Jarocina zasiada 13 radnych z klubu Ziemia Jarocińska. Tylko troje z nich do tej pory nie piastowało żadnej funkcji - Danuta Maćkowiak, Karolina Wielińska - Kuś oraz Tadeusz Kuberka.

Z niepotwierdzonych informacji wynika, że w najbliższym czasie ma się to jednak zmienić. Danucie Maćkowiak już powierzono zastępstwo przewodniczego komisji oświaty, kultury i spraw społecznych po rezygnacji z tej funkcji Macieja Śledzianowskiego (pozostaje przewodniczącym komisji budżetu i finansów - przyp. red.).

Kolejne przetasowanie dotyczy Tadeusza Kuberki, który w ostatnim czasie został wiceprzewodniczącym komisji rewizyjnej w zamian za Przemysława Masłowskiego. Ten ostatni pozostał przewodniczącym komisji skarg, wniosków i petycji.

Z kolei Karolina Wielińska - Kuś ma zająć miejsce Rajmunda Banaszyńskiego i zostać przewodniczącą rady miejskiej. A Banaszyńskiemu zaproponowano prawdopodobnie funkcję przewodniczącego niedawno utworzonej komisji energii i ochrony środowiska. Jeśli te przewidywania się sprawdzą, wszyscy członkowie klubu Ziemi Jarocińskiej będą radnymi funkcyjnymi, a co za tym idzie dostaną najwyższe stawki diet.

Rajmund Banaszyński, piastujący póki co funkcję przewodniczącego rady nie chce komentować pogłosek o rezygnacji.

- Nie będę się odnosił do tych rewelacji - stwierdza.

Banaszyński szefuje radzie od 6 lat, a radnym jest od 15.    

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości uposażenia miejskich radnych. Wysokość diet poszczególnych radnych Rady Miejskiej w Jarocinie

                                                                           dieta przed zmianą        dieta po zmianie                                             
Rajmund Banaszyński (ZJ)                                
przewodniczący Rady Miejskiej                               2.013,10 zł                   2.013,10 zł
(potencjalny przewodniczący komisji energii i ochrony środowiska)         (1.972,84 zł)
Karolina Wielińska-Kuś (ZJ)
szeregowa radna                                                        1.960,00 zł                      503,00 zł
(potencjalna przewodnicząca rady)                                                               (2.013,10 zł)
Lechosława Dębska (ZJ)       
I wiceprzewodnicząca rady                                        2.013,10 zł                   1.993,00 zł
Paweł Adamkiewicz (ZJ)
II wiceprzewodniczący rady                                       2.013,10 zł                   1.993,00 zł
Ireneusz Lamprecht (ZJ)
przewodniczący komisji rozwoju                               2.013,10 zł                    1.973,00 zł
Danuta Maćkowiak (ZJ)
wiceprzewodnicząca komisji                                       1.960,00 zł                   1.953,00 zł
oświaty, kultury i spraw społecznych
Przemysław Masłowski (ZJ)
przewodniczący komisji                                               2.013,10 zł                  1.973,00 zł
skarg, wniosków i petycji
Mariusz Kaźmierczak (ZJ)           
przewodniczący komisji rewizyjnej                              2.013,10 zł                 1.973,00 zł
Andrzej Skrzypczak (ZJ)
wiceprzewodniczący komisji                                         2.013,10 zł                 1.953,00 zł
budżetu i finansów
Maciej Śledzianowski (ZJ)
przewodniczący komisji budżetu i finansów                  2.013,10 zł                1.973,00 zł
Marek Tobolski (ZJ)
przewodniczący komisji                                                  2.013,10 zł               1.973,00 zł
oświaty, kultury i spraw społecznych
Zdzisław Wojciechowski (ZJ)
wiceprzewodniczący komisji rozwoju                             1.960,00 zł              1.953,00 zł
Tadeusz Kuberka (ZJ)                                     
wiceprzewodniczący                                                         2.013,10 zł              1.953,00 zł                 
komisji rewizyjnej

Anna Iwicka (Dialog i Zaufanie)
szeregowa radna                                                               1.960,00 zł                   503,00 zł
Tomasz Klauza (Dialog i Zaufanie)
szeregowy radny                                                               2.013,10 zł                   503,00 zł
Jerzy Walczak (Dialog i Zaufanie)
szeregowy radna                                                                 2.013,10 zł                  503,00 zł
Marcin Półrolniczak (PSL)
szeregowy radny                                                                 1.960,00 zł                  503,00 zł
Dorota Czechak (PiS)
szeregowa radna                                                                  1.960,00 zł                  503,00 zł
Zbigniew Surdukowski (PiS)
szeregowy radny                                                                 1.960,00 zł                  503,00 zł

Anna Regulska (niezrzeszona)
wiceprzewodnicząca komisji                                              2.013,10 zł                1.953,00 zł
energii i ochrony środowiska                
Arkadiusz Piętka (niezrzeszony)
szeregowy radny                                                                1.960,00 zł                   503,00 zł

RAZEM:                                                                           41.850,30 zł             28.223,00 zł

24.179,10 zł wyniesie miesięczna suma diet 13 radnych z klubu Ziemi Jarocińskiej
3.018 zł to suma miesięcznych diet 6 radnych opozycyjnych
2.456 zł wyniosą diety 2 radnych niezrzeszonych

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (20)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

 • 8 miesięcy temu | ocena +1 / -0

  wes crewen

  Jarocin jest dymany na kasę od kilkunastu lat- wiara się tym nie interesuje i z uporem godnym lepszej sprawy głosuje na obecnego burmistrza. Mam nadzieję że wkrótce ujawnione zostaną wyniki dochodzenia w kilkunastu sprawach prowadzonych przez różne organy byle tylko biedny Jaruś z Krakowa tego nie poblokował

 • 8 miesięcy temu | ocena +0 / -0

  Jarocin

  "To jest oczywiste, że jako osoby funkcyjne - przewodniczący, zastępcy w porównaniu do was (radnych opozycji - przyp. red.) pracujemy, przygotowujemy sesje, komisje, przygotowujemy się do nich. A wy nie dość, że nam nie pomagacie, to przeszkadzacie. Dlatego ta różnica - argumentowała. " NAPRAWDĘ???? Nie wierzę w to co czytam....

 • 8 miesięcy temu | ocena +4 / -0

  jarock zalogowany

  Moim zdaniem wystarczyłoby 3-4 radnych jako organ doradczy. Można by było zaoszczędzić znacznie więcej funduszy na inwestycje.Władzą wykonawczą jest burmistrz( wyłaniany w bezpośrednich wyborach) ze swoimi zastępcami . Ponadto każda spółka miejska ma prezesa i radę nadzorczą...

 • 8 miesięcy temu | ocena +1 / -1

  Ja z Polski

  A kto rządzi w Jarocinie?Pis czy koalicja?Nie jestem w temacie bo mieszkam daleko a sympatyzuję z Jarocinem.Z jakiej opcji jest burmistrz.

  • 8 miesięcy temu | ocena +3 / -2

   pja

   Od Gowina.

 • 8 miesięcy temu | ocena +12 / -9

  Może wreszcie skończy się ten opozycyjny cyrk

  Niestety doszliśmy do punktu w którym opozycja na siłę wydłuża sesje, organizując na nich festiwal pieniactwa, roztrząsania jakichś nieistotnych drobiazgów i niczemu niesłużących pseudo debat bo w ich mniemaniu w ten sposób zbierają polityczne punkty. Widać w tym rękę samozwańczego geniusza strategii politycznej z naszej gminy, który jest tak sku... Rozwiń

 • 8 miesięcy temu | ocena +10 / -1

  Praca dla społeczeństwa

  Moim zdaniem funkcja radnej/radnego powinna być świadczona bez wynagrodzenia. Bo dopiero wtedy zobaczylibyśmy, którzy ludzie tak faktycznie chcą pracować społecznie, a którzy pchają się na siłę po kasę. Bo kto by nie chciał dostać 2 klocków dodatkowo na miesiąc? Praca za darmo zweryfikowałaby intencje wszystkich radnych. Jak radni pracowaliby za da... Rozwiń

 • 8 miesięcy temu | ocena +12 / -12

  Betonowa opozycja walczy o kasę

  Opozycji tylko o pieniądze chodzi, o nic więcej, nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej

 • 8 miesięcy temu | ocena +12 / -12

  Opozycyjny Mupet Show

  Co zrobili radni opozycyjni przez dwa i pół roku kadencji? Pisanie donosów to nie jest podstawowy obowiązek radnego, a poza tym to ci ludzie niczym się nie wykazali.

 • 8 miesięcy temu | ocena +8 / -2

  Orbiter

  Ci co niby deklarują bezinteresowność i pracę z potrzeby działania na rzecz miezkańców najbardziej gardłowali o te obniżki. to pokazuje poziom zakłamania tego środowiska

 • 8 miesięcy temu | ocena +14 / -2

  Ziemianka

  Radni i burmistrz wypada żeby mieli wyższe wykształcenie.

  • 8 miesięcy temu | ocena +15 / -4

   Zibi IQ230

   Niektórzy deklarują, że pokończyli studia prawnicze a nie potrafią zdania po polsku sklecić.

 • 8 miesięcy temu | ocena +10 / -10

  Klausir mały donosiciel

  A co Klausir, chciałbyś dostawać drugą pensje za pisanie zmyślonych donosów?

 • 8 miesięcy temu | ocena +7 / -8

  Lider smallbiznesu z Ługów

  Możesz tam opowiadać koszałki opałki o pracy na rzecz mieszkańców dla samej idei a nie korzyści, ale prawda jest taka że się tam prawie poryczałeś jak usłyszałeś o tej obniżce.

 • 8 miesięcy temu | ocena +10 / -2

  Mieszkaniec

  Oczywiście wszystko dla dobra mieszkancow..... Brakuje słów żeby to opisać... Właściwie są, ale niecenzuralne... ZJ się kopała jak przed wojną

 • 8 miesięcy temu | ocena +14 / -5

  flex

  Bardzo dobra decyzja, popieram

 • 8 miesięcy temu | ocena +12 / -9

  Zorro

  Juryś jak usłyszał że mu dietę obniżają to tam prawie wylewu dostał z żalu. Widać dobrze kto tam po co jest

 • 8 miesięcy temu | ocena +7 / -3

  eb

  Pani Anna Regulska głosowała przeciwko pracy jako wiceprzewodnicząca komisji ma nadal dietkę 2000 zł a reszta kolegów ma po 500 zł:):);):):)

  • 8 miesięcy temu | ocena +9 / -5

   "pokaż że masz jaja" J.Walczak

   raczej to już nie są jej koledzy. Polecam obejrzeć nagranie z sesji i punkt wolne głosy i wnioski. Tam dosadnie powiedziała kto myśli o pieniądzach i stołku. Propozycja Pana Arka choć może szczytna to bardzo populistyczna... Powiem więcej, wiedząc że nie przejdzie takie rozwiązanie śmiało je przedstawił. Wyrafinowanie i obłuda na najwyższym poziom... Rozwiń

   • 8 miesięcy temu | ocena +2 / -0

    Szydelko

    Tylko kada sie liczy dla nich a potem mozna piec razy w roku jechac na narty