Reklama

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości diet miejskich radnych

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor: | Zdjęcie: A. Konieczna

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości diet miejskich radnych  - Zdjęcie główne

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości uposażenia miejskich radnych | foto A. Konieczna

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości uposażenia miejskich radnych. Okazuje się, że stracą wszyscy, ale najwięcej opozycja, która nazywa to kolejną reperkusją ze strony rządzących. Ile teraz będą zarabiać jarocińscy radni i jaka będzie różnica między radnymi funkcyjnymi a szeregowymi?

Dziewięcioro członków z rządzącego w gminie klubu Ziemi Jarocińskiej zaproponowała obniżenie wysokości diet radnych, które zostały ustalone pod koniec grudnia 2016 roku. Zaoszczędzoną dzięki temu kwotę - 122.645,70 zł (od kwietnia do końca roku) pomysłodawcy postanowili przekazać na program wymiany pieców.

Inicjatorami zmiany wysokości diet było 9 radnych z klubu Ziemi Jarocińskiej: Lechosława Dębska, Mariusz Kaźmierczak, Tadeusz Kuberka, Danuta Maćkowiak, Przemysław Masłowski, Andrzej Skrzypczak, Zdzisław Wojciechowski, Marek Tobolski i Karolina Wielińska-Kuś.

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości uposażenia miejskich radnych

Zdaniem członków miejskiej opozycji obniżenie uposażenie dotknie tylko ich, ponieważ nie pełnią żadnych funkcji.

Czy rzeczywiście? Przyjrzeliśmy się poszczególnym kwotom, jakie otrzymują rajcy. Przykładowo dieta przewodniczącego komisji po zmianie ma wynieść 1.972,84 zł (funkcje zajmują radni z ZJ - przyp. red.), a szeregowego radnego (w tym opozycji - przyp. red.) zaledwie 503,28 zł - różnica to 1.456,72 zł. Z drugiej strony funkcyjni też stracą. Ale tu różnica jest jednak minimalna i wynosi od 7,29 zł do 60,39 zł.    

Do tej pory podstawą obliczania uposażenia radnych był ryczałt w wysokości 0,3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Teraz będzie to 75% półtorakrotności kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - czyli 2013,10 zł. 

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości uposażenia miejskich radnych. Opozycja: „Nam odbieracie, żeby dołożyć sobie. Wstyd i niedowierzanie”

Opozycyjni radni przypomnieli, że w grudniu ubiegłego roku podczas prac nad budżetem gminy na 2021 rok, to oni złożyli propozycję obniżenia wysokości diet wszystkich radnych i przeznaczenia uzyskanych w ten sposób pieniędzy na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży.

- Różnica jest taka, że my chcieliśmy wszystkich potraktować równo, a wy zostawiacie sobie, a nawet w niektórych przypadkach podwyższacie diety, a nam obniżacie - mówił oburzony radny Tomasz Klauza z klubu „Dialog i Zaufanie”. - Proponujecie zmniejszyć diety radnym nie funkcyjnym, a tymi radnymi za chwilę będziemy tylko my - dodał.

Zdaniem opozycjonistów propozycja zmian jest próbą "ukarania ich" za wnikliwą analizę tego, co dzieje się w jarocińskim samorządzie.

- Wy się dzisiaj podpisujecie pod tym, aby nas jeszcze bardziej skarcono. Nie dość, że z urzędu miejskiego otrzymujemy różne pisma o grożących nam konsekwencjach finansowych i musimy się tłumaczyć przed sądami z tego, że dbamy o majątek gminy, to teraz jeszcze nam się obniża diety - argumentował Tomasz Klauza. - Nam odbieracie, żeby dołożyć sobie. Dla mnie to jest wstyd i niedowierzanie - dodał.

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości uposażenia miejskich radnych. Radna ZJ: „Nie dość, że nam nie pomagacie, to przeszkadzacie. Dlatego ta różnica”

Na pytanie, dlaczego jest taka różnica między wysokością diet radnych funkcyjnych i nie funkcyjnych, odpowiedziała podpisana pod propozycją zmian Karolina Wielińska - Kuś z większościowego klubu Ziemia Jarocińska.

- To jest oczywiste, że jako osoby funkcyjne - przewodniczący, zastępcy w porównaniu do was (radnych opozycji - przyp. red.) pracujemy, przygotowujemy sesje, komisje, przygotowujemy się do nich. A wy nie dość, że nam nie pomagacie, to przeszkadzacie. Dlatego ta różnica - argumentowała. 

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości uposażenia miejskich radnych. Jeden z nich proponuje: ”Zrezygnujmy z diet, zobaczymy ile z nas tu zostanie”

W czasie dyskusji radny Arkadiusz Piętka, który nie jest związany z żadnym ugrupowaniem, zaproponował, aby radni pracowali społecznie.

- Ja jestem pierwszy, żeby zrezygnować z diety. Ale zwracam się do radnych Ziemi Jarocińskiej. Zróbmy taką próbę na rok i pracujmy dla mieszkańców za darmo, społecznie. Zobaczymy, ilu tak naprawdę was tu zostanie. Jak będziecie się udzielać, jeździć na zebrania wiejskie. Zobaczymy, ilu mamy radnych społeczników, a ilu pracuje tylko i wyłącznie za pieniądze - stwierdził Piętka. - Ja jestem radnym od dwóch lat i nie rozumiem, co tu się dzieje. Ja nie mam czasu na takie pierdoły. Albo macie za dużo czasu, albo nie macie co robić w domach. Bo dla mnie to jest paranoja, co tu się dzieje, a nie rada gminy ¬- podsumował.

W rezultacie Arkadiusz Piętka złożył wniosek, aby rada pracowała za symboliczną złotówkę.

Za przyjęcie wniosku radnego Arkadiusza Piętki o obniżenie diet radnych Rady Miejskiej w Jarocinie do symbolicznej złotówki byli: Dorota Czechak, Anna Iwicka, Tomasz Klauza, Danuta Maćkowiak, Arkadiusz Piętka, Marcin Półrolniczak, Zbigniew Surdukowski i Jerzy Walczak.

Przeciwni byli: Paweł Adamkiewicz, Rajmund Banaszyński, Lechosława Dębska, Mariusz Kaźmierczak, Tadeusz Kuberka, Przemysław Masłowski, Anna Regulska, Andrzej Skrzypczak, Marek Tobolski, Karolina Wielińska-Kuś i Zdzisław Wojciechowski.

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości uposażenia miejskich radnych. Przetasowania na stanowiskach

W składzie Rady Miejskiej Jarocina zasiada 13 radnych z klubu Ziemia Jarocińska. Tylko troje z nich do tej pory nie piastowało żadnej funkcji - Danuta Maćkowiak, Karolina Wielińska - Kuś oraz Tadeusz Kuberka.

Z niepotwierdzonych informacji wynika, że w najbliższym czasie ma się to jednak zmienić. Danucie Maćkowiak już powierzono zastępstwo przewodniczego komisji oświaty, kultury i spraw społecznych po rezygnacji z tej funkcji Macieja Śledzianowskiego (pozostaje przewodniczącym komisji budżetu i finansów - przyp. red.).

Kolejne przetasowanie dotyczy Tadeusza Kuberki, który w ostatnim czasie został wiceprzewodniczącym komisji rewizyjnej w zamian za Przemysława Masłowskiego. Ten ostatni pozostał przewodniczącym komisji skarg, wniosków i petycji.

Z kolei Karolina Wielińska - Kuś ma zająć miejsce Rajmunda Banaszyńskiego i zostać przewodniczącą rady miejskiej. A Banaszyńskiemu zaproponowano prawdopodobnie funkcję przewodniczącego niedawno utworzonej komisji energii i ochrony środowiska. Jeśli te przewidywania się sprawdzą, wszyscy członkowie klubu Ziemi Jarocińskiej będą radnymi funkcyjnymi, a co za tym idzie dostaną najwyższe stawki diet.

Rajmund Banaszyński, piastujący póki co funkcję przewodniczącego rady nie chce komentować pogłosek o rezygnacji.

- Nie będę się odnosił do tych rewelacji - stwierdza.

Banaszyński szefuje radzie od 6 lat, a radnym jest od 15.    

Jarocin. Kontrowersyjna zmiana wysokości uposażenia miejskich radnych. Wysokość diet poszczególnych radnych Rady Miejskiej w Jarocinie

                                                                           dieta przed zmianą        dieta po zmianie                                             
Rajmund Banaszyński (ZJ)                                
przewodniczący Rady Miejskiej                               2.013,10 zł                   2.013,10 zł
(potencjalny przewodniczący komisji energii i ochrony środowiska)         (1.972,84 zł)
Karolina Wielińska-Kuś (ZJ)
szeregowa radna                                                        1.960,00 zł                      503,00 zł
(potencjalna przewodnicząca rady)                                                               (2.013,10 zł)
Lechosława Dębska (ZJ)       
I wiceprzewodnicząca rady                                        2.013,10 zł                   1.993,00 zł
Paweł Adamkiewicz (ZJ)
II wiceprzewodniczący rady                                       2.013,10 zł                   1.993,00 zł
Ireneusz Lamprecht (ZJ)
przewodniczący komisji rozwoju                               2.013,10 zł                    1.973,00 zł
Danuta Maćkowiak (ZJ)
wiceprzewodnicząca komisji                                       1.960,00 zł                   1.953,00 zł
oświaty, kultury i spraw społecznych
Przemysław Masłowski (ZJ)
przewodniczący komisji                                               2.013,10 zł                  1.973,00 zł
skarg, wniosków i petycji
Mariusz Kaźmierczak (ZJ)           
przewodniczący komisji rewizyjnej                              2.013,10 zł                 1.973,00 zł
Andrzej Skrzypczak (ZJ)
wiceprzewodniczący komisji                                         2.013,10 zł                 1.953,00 zł
budżetu i finansów
Maciej Śledzianowski (ZJ)
przewodniczący komisji budżetu i finansów                  2.013,10 zł                1.973,00 zł
Marek Tobolski (ZJ)
przewodniczący komisji                                                  2.013,10 zł               1.973,00 zł
oświaty, kultury i spraw społecznych
Zdzisław Wojciechowski (ZJ)
wiceprzewodniczący komisji rozwoju                             1.960,00 zł              1.953,00 zł
Tadeusz Kuberka (ZJ)                                     
wiceprzewodniczący                                                         2.013,10 zł              1.953,00 zł                 
komisji rewizyjnej

Anna Iwicka (Dialog i Zaufanie)
szeregowa radna                                                               1.960,00 zł                   503,00 zł
Tomasz Klauza (Dialog i Zaufanie)
szeregowy radny                                                               2.013,10 zł                   503,00 zł
Jerzy Walczak (Dialog i Zaufanie)
szeregowy radna                                                                 2.013,10 zł                  503,00 zł
Marcin Półrolniczak (PSL)
szeregowy radny                                                                 1.960,00 zł                  503,00 zł
Dorota Czechak (PiS)
szeregowa radna                                                                  1.960,00 zł                  503,00 zł
Zbigniew Surdukowski (PiS)
szeregowy radny                                                                 1.960,00 zł                  503,00 zł

Anna Regulska (niezrzeszona)
wiceprzewodnicząca komisji                                              2.013,10 zł                1.953,00 zł
energii i ochrony środowiska                
Arkadiusz Piętka (niezrzeszony)
szeregowy radny                                                                1.960,00 zł                   503,00 zł

RAZEM:                                                                           41.850,30 zł             28.223,00 zł

24.179,10 zł wyniesie miesięczna suma diet 13 radnych z klubu Ziemi Jarocińskiej
3.018 zł to suma miesięcznych diet 6 radnych opozycyjnych
2.456 zł wyniosą diety 2 radnych niezrzeszonych

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy