Reklama

Jarocin. Dziś sesja. Czy radnym znów umknie głosowanie imienne?

Opublikowano:
Autor:

Jarocin. Dziś sesja. Czy radnym znów umknie głosowanie imienne? - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości

O godz. 9.00 rozpocznie się w jarocińskim ratuszu sesja Rady Miejskiej w Jarocinie. Czy tym razem głosowania będą imienne?

O imiennych głosowaniach pisaliśmy już kilkakrotnie. Podczas sesji, która odbyła się 28 kwietnia, radny Przemysław Masłowski zwrócił się do dziennikarza: Niedawno na portalu jarocinska.pl pojawił się artykuł dotyczący głosowań imiennych. Panie Karolu, do pana mówię, prosiłbym, aby dzisiaj zamieścić informację, że radni głosują imiennie i będą głosować imiennie.

Niestety, gdy podczas lipcowej sesji rada decydowała m.in. o likwidacji JOK-u i straży miejskiej, wniosku o imienne głosowanie nikt nie złożył. Co się stało, że radnym nie udało się dotrzymać obietnicy? – Dlaczego się nie udało? – odpowiedział pytaniem Masłowski. – To chyba czysty przypadek… Ja się nie wstydzę. Głosowałem jak głosowałem, mogę podać – dodał rajca. Czy na dzisiejszej sesji złoży wniosek, aby radni głosowali imiennie? – Dobrze. Jak najbardziej. Naprawdę nie widzę problemu. Jestem za tym, żeby głosować imiennie – zapewnił.

– Faktycznie nikt nie zgłosił głosowania imiennego. Być może komuś umknęło to, być może radni, którzy z reguły zgłaszają, stwierdzili, że nie są to ważne głosowania. Nie wiem, ale stało się, jak się stało i faktycznie nie było imiennych głosowań – przyznaje przewodniczący rady Rajmund Banaszyński.

Niedawno ukonstytuowała się komisja statutowa, która zaproponuje zmiany statutu gminy. Jej kolejne spotkanie odbędzie się w drugiej połowie września. Czy w propozycjach zmian znajdą się zapisy dotyczące głosowań imiennych? – Myślę, że chyba na pewno do tego wrócimy, ponieważ to było podnoszone już. Myślę, że nawet na poszczególnych komisjach będziemy pytać, jak według radnych miałoby to wyglądać i wtedy, jeśli będzie zgodność, to na pewno tak – poinformowała przewodnicząca komisji statutowej Zdzisława Pilarczyk.

Porządek obrad i wyniki głosowań można sprawdzić na stronie esesja.pl/Jarocin.
 

Relacja jak zawsze też na naszym portalu, w niniejszym artykule.

[godz. 9.07]

Przewodniczący rady Rajmund Banaszyński otworzył posiedzenie Rady Miejskiej w Jarocinie. Informuje, że wpłynęły dwa wnioski o rozszerzenie porządku obrad. Jeden z wniosków dotyczy rozszerzenia porządku obrad wprowadzenie uchwały dotyczącej przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji gminy. Drugi dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego do spółki ZUK.

[godz. 9.14]

Przewodniczący rady informuje o swojej działalności w przerwie między sesjami. 

[godz. 9.20]

Sprawozdanie ze swojej działalności składa burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

Burmistrz chwali się, że gmina Jarocin zajęła III miejsce w rankingu najlepszych samorządów w kategorii gmina miejska i miejsko-wiejska, zorganizowanym przez dziennika „Rzeczpospolita”. 

W tym miesiącu, z powodu budowy obwodnicy, ma być zamknięta droga między Jarocinem a Annapolem. Budimex zaproponował przejazd ul. Iwaszkiewicza przez Wilkowyję. Gmina oprotestowała to. – Tranzyt powinien być puszczony ulicą Zajęczą – poinformował Adam Pawlicki.

Adam Pawlicki cieszy się, że dzięki jego działalności i dzięki przekształceniom placówek oświatowych w niepubliczne prawie każda szkoła ma pełnowymiarowe sale gimnastyczne. – Gdyby nie te trudne decyzje, tych sal by nie było – stwierdził. Dodał, że inne gminy przejadają pieniądze na oświacie, a Jarocin oszczędził, więc mógł inwestować.

 

[godz. 9.45]

Teraz zastępca burmistrza Robert Kaźmierczak omawia zasady budżetu obywatelskiego na kolejny rok. Robert Kaźmierczak krytykuje poprzednie edycje budżetu obywatelskiego. – Budżet obywatelski to nie jest plebiscyt na najpopularniejszy projekt, tylko duży proces zmiany społecznej – stwierdził wiceburmistrz Kaźmierczak. Dodał, że wczoraj odbyło się spotkanie z zarządami osiedli, na którym przedstawiono propozycje regulaminu nowego budżetu obywatelskiego.

Jak ma wyglądać nowy budżet obywatelski?

Razem na budżet obywatelski ma być przeznaczone 760 tys. zł. W zależności od liczby mieszkańców – każde osiedla będzie mogło wykorzystać odpowiednią kwotę. Największe osiedle - Konstytucji II – dostanie 75 tys. zł.

Etapy prac nad budżetem:

I etap akcja informacyjna, zebrania osiedlowe: wrzesień.
II etap zgłaszanie projektów: 1-23 października.
III etap publiczna dyskusja nad projektami: 26 października-10 listopada.
IV etap weryfikacja szczegółowa: równocześnie z poprzednim etapem zaczyna się
26 października i trwa do 27 listopada - ogłoszenie listy.
V etap akcja promocyjna: 30 listopada-6 grudnia.
VI etap GŁOSOWANIE: 7-13 grudnia.
VII etap ogłoszenie wyników: 15 grudnia.

Projekty będą mogły zgłaszać osoby od 16. roku życia, będą mogły składać kilka projektów, jednak pod każdym trzeba będzie zgromadzić 30 podpisów poparcia.

Robert Kaźmierczak prosi, aby na czas głosowania radni udostępnili swoje tablety osobom, które nie mają dostępu do internetu. Rozważany jest pomysł, aby osiedle, które będzie najaktywniejsze podczas głosowania, w kolejnym roku otrzyma kwotę o 50% wyższą. 

[godz. 10.05]

Robert Kaźmierczak zapowiedział, że będzie teraz omawiał proces przekształceń publicznych placówek oświatowych w niepubliczne. Wiceburmistrz informuje, że gminy z całej Polski przyjeżdżają, aby zobaczyć, jak w Jarocinie funkcjonują placówki niepubliczne.

Dane przedstawiane przez wiceburmistrza:

 

Radna Katarzyna Szymkowiak pytała m.in. o koszt obiadu w szkole w Wilkowyi, a radnego Gomualda Gruchalskiego interesowała kwestia dostarczania obiadów na drugie piętro w przedszkolu na ul. Hallera. Pytał, czy działa winda. 

[godz. 10.50]

Radny Masłowski - zgodnie z obietnicą - złożył wniosek o głosowanie imienne. "Za" było 17 radnych.

Projekty wszystkich uchwał i wyniki głosowań można śledzić na stronie http://esesja.pl/3477

[godz.10.55]

Radni będą głosowali uchwały dotyczące okręgów wyborczych, stałych obwodów głosowania, ustalania ich granic. Jedna z uchwał dotyczy ustalenia odrębnego obwodu w szpitalu na czas wyborów parlamentarnych. Wszystkie projekty zostały uchwalone jednogłośnie.

[godz. 11.03]

Punkt 10. porządku obrad – zmiana statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin. Kaźmierczak informuje, że nazwa JOK na życzenie radnych nie zniknie. JOK będzie filią biblioteki publicznej.

Zmiany w statucie omawia dyrektorka placówki Agnieszka Borkiewicz. Informuje, że statut jest rozszerzony m.in. o działalność, która będzie się odbywała w JOK, a więc m.in. organizacja koncertów. Statut będzie też rozszerzony o możliwość prowadzenia przez bibliotekę działalności gospodarczej.

Radne i radni jednogłośnie opowiedzieli się za zmianą statutu biblioteki.

[godz. 11.08]

Dyrektor MGOPS-u Igor Armon przedstawia zmiany w statucie ośrodka pomocy społecznej. Jedną ze zmian będzie brak zastępcy dyrektora placówki. W zamian powołanych zostanie dwóch kierowników działów - kierownik Działu Świadczeń i kierownik Działu Pomocy Społecznej. Uchwała została przyjęta.

[godz. 11.15]

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

[godz. 11.16]

Radni mają zmienić uchwałę dotyczącą wniesienia wkładu finansowego do spółki PWiK. Chodzi o pokrycie kosztów montażu dystrybutorów wody w szkołach, który jest realizowany w ramach ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Radni przyjęli zmiany jednogłośnie.

[godz. 11.18]

Kolejny projekt uchwały dotyczy wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki PWiK. Chodzi o przekazanie infrastruktury kanalizacji deszczowej o wartości ponad 3 mln zł oraz działki w Łuszczanowie. W zamian gmina obejmuje ponad 6 tys. udziałów w spółce. Uchwała przyjęta jednogłośnie.

[godz. 11.23]

15. punkt programu sesji - uchwała dotycząca przystanków autobusowych, których właścicielem jest gmina Jarocin, udotępnionych operatorom i przewoźnikom. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

[godz. 11.26]

Kolejna uchwała dotyczy wniesienia do spółki Jarocin Sport nieruchomości w Witaszycach oraz nieruchomości przy Szkole Podstawowej nr 4 (tam, gdzie są sale gimnastyczne) oraz dwie nieruchomości w Jarocinie mające na celu umożliwić poszerzenie działalności spółki. W zamian gmina obejmie ponad tysiąc udziałów w spółce. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

[godz. 11.30]

Ponad 600 tys. zł ma zostać wniesione przez gminę do Zakładu Usług Komunalnych. Będą przeznaczone m.in. na budowę nowych punktów świetlnych. Uchwała przyjęta jednogłośnie.

[godz. 11.37]

Przewodniczący ogłasza półgodzinną przerwę, aby mogły zebrać się komisje rady i zaopiniować nowe uchwały.

[godz. 12.32]

Sesja została wznowiona po przerwie. Trwa 18. punkt porządku obrad.

[godz. 12.40]

Uchwały z punktów 18. i 19. zostały jednogłośnie przyjęte. Dzisiejsza sesja odbywa się w ekspresowym - jak na jarocińśkie realia - tempie. Kolejne dwie uchwały (z punktów 20. i 21. również przeszły jednogłośnie).

[godz. 12.46]

Kolejny punkt dotyczy uchwalenia przystąpienia gminy do programu rewitalizacji. W uchwale Rada Miejska w Jarocinie zobowiązuje burmistrza Jarocina do powołania: Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Gminy Jarocin oraz Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Jarocin. O tym, dlaczego ważne jest opracowanie takiego programu mówi wiceburmistrz Robert Kaźmierczak.

"Gminny Program Rewitalizacji zgodnie z założeniami ustawy o rewitalizacji położy nacisk na aspekty społeczne rewitalizacji, które są kluczowe i nadrzędne dla wszystkich projektowanych rozwiązań. Rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości życia mieszkańców, dlatego kwestie społeczne będą podstawowymi dla wyznaczenia obszarów do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi oraz, że projektowane rozwiązania mają służyć poprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej lokalnych społeczności" - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Robert Kaźmierczak sugeruje, by także rada miejska powołała swoją komisję ds. rewitalizacji.

[godz. 13.02]

Uchwała dotycząca przystąpienia do programu rewitalizacji została jednogłośnie przyjęta.

[godz. 13.03]

Uchwała dotycząca wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kolejna uchwała przyjęta jednogłośnie.  

[godz. 13.07]

Kolejna uchwała dotyczy zmian w budżecie. Po omówieniu zmian uchwała została przyjęta jednogłośnie.

[godz. 13.24]

Odpowiedzi na interpelacje radnych.

[godz. 13.27]

Punkt: Wolne głosy i wnioski.

Radny Jan Krakowiak odczytuje, co ustaliła komisja w związku ze skargą jednego z mieszkańców na dyrektora MGOPS-u w Jarocinie. Komisja rewizyjna wnosi o oddalenie skargi mieszkańca, uważając ją za bezzasadną. Komisja prosi przewodniczącego rady, aby skarżącemu zwrócił uwagę na nieczytelny charakter pisma.

To nie jedyne pismo tego mieszkańca. Jest też kolejna skarga na pracowników pomocy społecznej. Prawnik tłumaczy jednak, że skargą na pracowników MGOPS-u nie powinna się zajmować rada miejska, ponieważ nie jest ona adresatem skargi.

Radny Śledzianowski pyta, czy komisja rewizyjna musi rozpatrywać skargę, jeśli jest ona nieczytelna. Prawnik tłumaczy, że mniej lub bardziej, ale skarga jest czytelna i należy merytorycznie się nią zająć. Po zapoznaniu się ze skargą mieszkańca, prawnik rekomenduje, żby rada miejska jednak zajęła się jego skargą.

Radny Masłowski powtarza pytanie radnego Śledzianowskiego, czy można oddalić nieczytelną skargę. - Poruszanych jest wiele różnych wątków w tym piśmie i rzeczywiście jest chaotyczne, miejscami nieczytelne, ale prawo do składania skarg przysługuje wszystkim mieszkańcom. Zalecałbym odniesienie się rady do skargi. Musimy wszystko przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza - stwierdził radca prawny.

Radna Lechosława Dębska sugeruje, aby skargę przekazać dyrektorowi MGOPS-u.

- Urząd, którym mam zaszczyt kierować może zostać zablokowany - przestrzegł sekretarz gminy. Prosi mecenasa, aby sprawdził, jakie prawa ma funkcjonariusz publiczny. - Uważam, że są tu znamiona nękania. To idzie w tym kierunku. Jestem za tym, aby odpowiadać na wszystkie pisma, ale jeśli to będzie tak wyglądało, że ludzie listy piszą... - ostrzega sekretarz Michał Fijałkowski.

- Zwracamy się do kancelarii o nieprzyjmowanie skarg, których treść jest nieczytelna. Proponujemy, żeby materiały były w druku - stwierdził przewodniczący komisji rewizyjnej - radny Jan Krakowiak.

Przewodniczący proponuje odrzucić skargę. Lidia Czechak: - Mieszkaniec nie musi wiedzieć, do kogo skierować skargę. Ustawodawca stoi po stronie obywateli, że oni mają prawo nie wiedzieć.

Radna Czechak dodaje, że nie ma możliwości, aby odmówić przyjmowania nieczytelnych skarg. - To nie są anonimy, on podpisuje się imieniem, nazwiskiem, adresem - tłumaczy Lidia Czechak. 

- Pan to pismo otrzymał dzisiaj? Oczekiwałbym, żeby to pismo rozczytać i przekazać nam właściwą wiedzę - proponuje radny Ireneusz Lamprecht. - Mam wrażenie, że nie jesteśmy do tego przygotowani - dodaje Lamprecht.

- Po burzliwej dyskusji dochodzę do konkluzji, aby przekazać tę skargę komisji rewizyjnej - konstatuje Banaszyński. - Gdyby pan. A. W. poświęcił więcej czasu na pisanie, to bylibyśmy w stanie to rozczytać - dodaje przewodniczący. Sugeruje, aby bibliotekarki pomogły mieszkańcowi skorzystać z komputera w celu pisania skarg. 

Pojawiła się propozycja, by mieszkańca skierować do prac interwencyjnych.

Wniosek o poszerzenie porządku obrad o skargę na pracowników MGOPS-u - upadł.

Radni przyjęli oddalenie skargi na dyrektora MGOPS-u.

[godz. 14.15]

Koniec sesji.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE