Reklama

Sesja w Jarocinie. Rada głosowała absolutorium dla burmistrza

Opublikowano: czw, 29 cze 2017 09:17
Autor:

Sesja w Jarocinie. Rada głosowała absolutorium dla burmistrza  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości

Jarocin. Gmina Jarocin. Radni Jarocin. Rada w Jarocinie. Rada Miejska w Jarocinie. Burmistrz Jarocina. Samorząd jarociński. Absolutorium

[INFORMACJA JEST AKTUALIZOWANA]

 

 

 

O 9.00 w ratuszu rozpocznie się LIV sesja Rady Miejskiej w Jarocinie. W programie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016.

 

Najważniejszym dzisiaj głosowaniem będzie to, w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Adamowi Pawlickiemu. Wniosek Komisji Rewizyjnej w tej sprawie ocenił skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, który uznał go za uzasadniony.

 

Nie obyło się bez uwag. "W przedmiotowej opinii powinno być więcej elementów (stwierdzeń) oceniających realizację budżetu, a także w większym wymiarze winny być wskazane przesłanki, na podstawie których komisja formułuje swoje oceny" - czytamy w uzasadnieniu RIO.

 

"W opinii komisji znalazły się elementy oceniające sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu. Wskazuje się, iż komisja nie ocenia ww. sprawozdania. Zadaniem komisji jest ocena wykonania budżetu gminy."

 

 

Dzisiaj również sesja absolutoryjna w powiecie. Tam posiedzenie rozpocznie się o godzinie 15.00

 

[AKTUALIZACJA 09:00]

 

Większość radnych i gości sesji jest już w ratuszu. Jako jeden z pierwszych na sesji pojawił się były starosta i członek zarządu powiatu Mikołaj Szymczak.

 

Okazuje się, że urzędnik wrócił do pracy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie. Wcześniej był dyrektorem wydziału Oświaty. Kiedy pełnił funkcje kierownicze w powiecie, w urzędzie był na urlopie bezpłatnym. - Tak od wczoraj - potwierdził Szymczak.

[09:15]

 

Początek posiedzenia. Dzisiejsza sesja będzie podzielona na dwie części. Pierwsza będzie dotyczyła udzielenia absolutorium burmistrzowi.

 

Przewodniczący odczytuje pisma, które trafiły do biura rady. Są propozycje zmian w porządku obrad. Jest też zaskakujący wniosek dotyczący likwidacji Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie. Urzędnicy uznali, że CIS może prowadzić organizacja pozarządowa, co zapewnić ma szerszy wachlarz pozyskiwania finansów.

[09:40]

 

Interpelacje radnych. Maciej Śledzianowski w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych przy szkole nr 5 w Jarocinie.

 

Radna Lidia Czechak - w sprawie użyczenia terenu SP nr 4 części działki położonej za szkołą, które należy do spółki Jarocin Sport.

Radna Lechosława Dębska - ponownie w sprawie naprawy odcinka drogi wewnątrzosiedlowej na osiedlu Kasztanowa w Jarocinie (droga za blokiem nr 2). - Naprawa była obiecywana już dwa miesiące temu i ta dziura cały czas się powiększa - uzasadnia radna i interpeluje też w sprawie lamp na osiedlu.

 

Radny Jan Krakowiak w imieniu mieszkańców osiedla Polna - o zamontowanie trzech lamp na ul. Łanowej. - Są tam leciwe lampy w tej chwili - uzasadnia rajca.

 

Radny Zdzisław Wojciechowski - w imieniu mieszkańców ulicy Opłotki - o wprowadzenie ograniczenia do 30 km/h na tej drodze.

 

Informacja przewodniczącego rady miejskiej o działaniach podejmowanych między sesjami.

 

Sprawozdanie burmistrza Adama Pawlickiego. Szef gminy przypomina wydarzenia, które miały miejsce na terenie gminy od końca maja - między innymi Galę Przedsiębiorczości. - Obroty gospodarcze to to, co najbardziej rozwija naszą gminę i daje prace naszym mieszkańcom - podkreślił Pawlicki.

 

Szef gminy przypominał również Disco Stars Festiwal w Roszkowie. - Dziękuję za obecność i świetną zabawę mieszkańcom Jarocina i fanom disco z całej Polski. Impreza jak wiemy doskonale się udała, kilka tysięcy osób tylko z naszej gminy, w sumie 10 tys. osób prawie - podsumowuje burmistrz. - Niektórzy się zastanawiali, czy powinniśmy to robić - Jarocin jest otwarty dla każdej muzyki. W najbliższą niedzielę mamy festiwal muzyki ludowej. Zapraszam wszystkich, którzy lubią dobrą muzykę. Jarocin miastem festiwali, jak ktoś ma dobry pomysł - zapraszamy. Niech się dzieje. Nawet codziennie.

 

 

[10:00]

 

Burmistrz nawiązał również do planowego łącznika dróg DK 12 i 11. Konkretnie do losów inwestycji, która nadal się nie rozpoczęła. - Powiat uznał, że nie będą tego łącznika budować. Wystąpiłem do powiatu o przekazanie dokumentacji, wraz mapami, celem budowy i kontynuowania tego zadania przez gminę Jarocin. W odpowiedzi otrzymałem pismo, że tak, ale jak te dokumentację od nich odkupimy - mówi burmistrz.

 

- Są dwie drogi na tę skrajną głupotę. Radni powiatowi ZJ wyszli z inicjatywą uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania tej dokumentacji gminie. Jak się uda to ok, fajnie będziemy to sami realizować. Natomiast jeżeli nie będzie zgody, trzeba będzie przygotować wniosek do prokuratury o niegospodarność. Wydano kilkaset tysięcy złotych. To jest żałosne, brak słów żeby opisać głupotę, jaką się wykazał zarząd.

 

Prezes JTBS Jerzy Wolski przedstawia postępy dotyczące realizacji gminnego programu budowy mieszkań czynszowych. Przypomina początki.

 

- Pierwotnie rożne modele finansowania były proponowane, przedstawiliśmy w BGK swoją koncepcję, to rozwiązanie zrobiło duże wrażenie. Raz, że te mieszkania budowane w stylu domków jednorodzinnych, no i koszt. My wyszacowaliśmy, że koszt to 2.400 zł za metr kwadratowy budowa mieszkania pod klucz. Nie wierzono nam początkowo, że taki koszt można utrzymać. Ale udało nam się przekonać bank. Dzięki zabiegom burmistrza i naszym udało się w grudniu 2015 zarejestrować Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, nazywane modelem jarocińskim - tłumaczy Wolski. - Doszliśmy do 2016 roku i pamiętacie państwo, że rząd podjął uchwałę o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym, chwilę później gmina podpisała pierwszą umowę i rozpoczęliśmy realizację. Rzeczywiście można dzisiaj powiedzieć, że gmina jest jedyną w Polsce realizującą ten program na taka skalę.

To nie jest bubel, to są mieszkania, na które oczekują nasi mieszkańcy.

[10:40]

Wolski nawiązuje do rządowego Programu Mieszkanie Plus. - Wszyscy myśleli, że państwo da pieniądze samorządom, a samorządy wybudują mieszkania. Proszę państwa to jest niemożliwe - wyjaśnia i mówi o ogromnych oczekiwaniach i potrzebach w zakresie mieszkalnictwa. - Żadne państwo na świecie nie jest w stanie wydać takiej kwoty, żeby wybudować mieszkania z dotacji. Chodziło o to, że państwo chce pomóc samorządom, ale niekoniecznie z budżetu państwa. Po to powstały te Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

 

Szef JTBS zapewnia, że do września 2018 roku wszystkie rozpoczęte inwestycje będą gotowe. Jeszcze raz podkreśla, że koszt 1 metra, to "realnie 2.500 zł za metr kwadratowy".

 

Docelowo mieszkania będą majątkiem gminy. - Kiedyś rada miejska, mieszkańcy, burmistrz zdecydują, czy nadal będą to mieszkania czynszowe, czy będzie możliwość ich wykupu - tłumaczy Wolski.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował szefowi JTBS-u za obszerną prezentację. Radny Rajmund Banaszyński dodał, że prezentacja powinna trafić do szerszego odbiorcy, by "zozprawić się ostatecznie z nieprawdziwym przekazem w tej mierze. - Jak to powiedział klasyk - Nie ma darmowych obiadów - skonstatował Banaszyński. - Jak ja idę do teściowej, to płaci za to teściowa, a jak ja zapraszam teściową, to ja płacę.

[11:15]

Informacja Urzędu Miejskiego w Jarocinie na temat rozstrzygniętych przetargów.

20 minutowa przerwa w sesji. Radni wysłuchają teraz prelekcji, która odbędzie się w ramach Targów Pomocy Społecznej [ZOBACZ TUTAJ].

Prelekcję "Nowoczesne oblicze pomocy społecznej. Jak mówić o rzeczach, o których mówić najtrudniej?" wygłosi dr Tomasz Mika.

[12:05]

Posiedzenie wznowiono po przerwie. Skarbnik gminy Agnieszka Stachowiak prezentuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.

Odczytanie opinii RIO w Poznaniu.

[12:59]

Część absolutoryjna przerwana. Do przewodniczącego rady miejskiej dotarła informacja, że burmistrz Adam Pawlicki i wiceburmistrz Witosław Gibasiewicz udali się na zgromadzenie wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami. - Burmistrz prosił o przerwę, tak by mógł się ustosunkować do ewentualnych kwestii związanych z dyskusją nad wykonaniu budżetu - powiedział przewodniczący Rajmund Banaszyński i ogłosił godzinną przerwę.

 

[14:20]

W przerwie obradowały komisje rady, które opiniowały między innymi dodatkowe uchwały. Wznowienie sesji przesunięto na godzinę 14:30. Kwiaty, które zapewne przyniesiono dla burmistrza z okazji absolutorium wymagały już wody. Na sali pojawiło się więc wiaderko.

[14:33]

Sesję wznowiono po przerwie. Na sali jest burmistrz Adam Pawlicki. Na wniosek wiceprzewodniczącego rady Pawła Adamkiewicza wprowadzono głosowanie imienne.

Za chwilę dyskusja nad wykonaniem budżetu i głosowanie absolutorium.

[15:14]

Dyskusja nad wykonaniem budżetu.

- To najważniejsza sesja w roku budżetowym. Patrząc na opinię RIO na temat budżetu, jest ona bardzo pozytywna. To jest olbrzymia praca nie tylko pana burmistrza, ale i wszystkich urzędników. Trzeba zauważyć, że to jest pierwszy autorski budżet pana burmistrza w tej kadencji. Realizacja tego budżetu jest bardzo wysoka, zwróćmy uwagę na jedno - wszystko w tym budżecie to ponad 90 proc. realizacji i chwali się to całej ekipie. Oczywiście są drobne zastrzeżenia i ich będą chwytali się oponenci - podsumowuje radna Lechosława Dębska. - Burmistrz sam sobie nagrody przyznać nie może więc niech tą nagrodą dla niego będzie udzielenie jednogłośne absolutorium.

Prawie 42 mln zł na inwestycje tylko z naszego budżetu - podkreślił radny Ireneusz Lamprecht. - Był pewien burmistrz, który mówił, że mamy takie duże zadłużenie, były brane obligacje i nie zostały wykorzystane. A w jakim momencie dzisiaj jesteśmy? Myślę, że Adam Pawlicki ma wizję rozwoju Jarocina - podsumował radny ZJ.

Burmistrzowi i skarbnik gminy podziękowała też radna Zdzisława Pilarczyk. - Widać, że ten budżet był zrównoważony i tak przemyślany, że realizacji została wykonana bardzo dobrze - oceniła radna ZJ i przytacza wskaźniki z budżetu 2016. - Nasi oponenci nam zarzucają, że gminę zadłużmy, z tego co widać, gmina jest tak prowadzona, że ma możliwość spłaty tego zadłużenia.

Za wykonanie budżetu dziękuje też radny Zdzisław Wojciechowski. Podkreśla, że dzięki dobrej współpracy z GDDKiA rozpoczęła się przebudowa chodnika przy ul. Wrocławskiej i na ul. Torowej. - Bardzo serdecznie dziękuję, że nikt nie jest pomijany, że wszyscy jesteśmy traktowani równo. Widać, że w każdym zakątku gminy coś się dzieje - dodał radny Paweł Adamkiewicz.

- Budżet roku 2016 jest drugim w tej kadencji w całości od początku do końca przygotowanym przez zespół burmistrza Pawlickiego. Mimo że w roku 2015 nie było budżetu autorskiego, to podejmowaliśmy szereg trudnych i odważnych decyzji, które miały wpływ na ten budżet roku 2016 - zauważył szef rady Rajmund Banaszyński  i przypomina. - W 2014 burmistrz Martuzalski przewidywał w WPF, że w roku 2016 wydatki majątkowe w gminie będą na poziomie 7 mln zł. Taką miał wizję. Niestety tej wizji nie podzielili mieszkańcy, dzięki im za to, że dokonali właściwego wyboru. Przekonaliśmy się o tym w kolejnych latach. To wykonanie na poziomie 42 mln zł do 7 mln, to myślę, że nic nie muszę dodawać. Dlatego chciałem pogratulować burmistrzowi. Finanse są ładne, świetlana przyszłość przed nami, dziękuję bardzo. Alleluja i do przodu.


- Efekt tego budżetu to praca wielu osób, ja tylko jestem sternikiem tego okrętu. Natomiast, żeby osiągnąć te efekty i parametry rozwoju gminy, potrzeba wielu zdolnych żeglarzy, którzy na tym okręcie płyną. Cieszę się radni, że jesteście świetnymi żeglarzami, bez waszej odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji, tego by nie było. Łatwo jest wydawać pieniądze, ale spowodować, żeby te pieniądze były, wymaga podejmowania trudnych, niepopularnych i często bolesnych decyzji - podsumował Adam Pawlicki. - Urząd lepiej pracuje, wiele się zmieniło, mieliśmy ponad 90 urzędników, teraz nieco ponad 60 i wykonują cięższą pracę. Moi zastępcy, urzędnicy, podejmowali wiele własnych inicjatyw, żeby takie efekty można było osiągnąć. Co najważniejsze - bez dodatkowych obciążeń podatkowych, radykalnych podwyżek cen wody czy ścieków.

Opowieści o wielkim zadłużeniu, czy kredytowaniu można włożyć między bajki. Te możliwości, jak widzicie, są o wiele większe. Inwestowaliśmy i wydatkowaliśmy pieniądze bezpiecznie. Jest wspaniały klimat, efekty, ale dzięki temu, że mamy wspaniały klimat u ludzi, w urzędzie. Masy ludzi, którzy ciągną ten wózek w jednym kierunku. Muszę wam powiedzieć, że to dopiero początek. Jarocin jest już liderem, a kolejne lata będą jeszcze lepsze.

Nikt z opozycji nie zabrał głosu.

Głosowanie. Żaden z radnych nie głosował przeciwko. Cały klub Ziemi Jarocińskiej, a także radny Tadeusz Kuberka głosowali za udzieleniem absolutorium (16 za). Lidia Czechak (PiS), Ryszard Kołodziej (PSL) i Katarzyna Szymkowiak (PSL) wstrzymali się od głosu.

Adam Pawlicki z kolejnym absolutorium. Są kwiaty i gratulacje. 

Obrady zostaną wznowione po przerwie. 

[15:38]

Obrady wznowiono po przerwie. W programie pojawiła się nowa uchwała - dotycząca wynagrodzenia burmistrza Jarocina, którą zgłosił klub ZJ.

- W związku z historycznym wykonaniem budżetu i wydatków majątkowych podjęcie uchwały uważa się za zasadne - cytuje przewodniczący Rajmund Banaszyński.

Wynagrodzenie burmistrza ma być wyższe od lipca 2017 roku. Poprzednią uchwałę w tej sprawie przyjęto na początku kadencji.

- Kwota podwyżki nie jest porażająca, można powiedzieć, że burmistrz dostaje 500+ brutto. Netto to jest mniej - mówi Banaszyński. Pawlickiemu zwiększono wysokość dodatku specjalnego.

Żaden z radnych nie złożył zastrzeżeń do projektu podwyżki dla szefa gminy.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie w obecności 18 radnych.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE