Reklama

Rozliczenie podatkowe samotnego rodzica. Jak to zrobić?

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: Zdjęcie poglądowe

Rozliczenie podatkowe samotnego rodzica. Jak to zrobić? - Zdjęcie główne

Rozliczenie podatkowe osoby samotnie wychowującej dziecko | foto Zdjęcie poglądowe

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Rozliczenie podatkowe osoby samotnie wychowującej dziecko. Podpowiadamy, jak to zrobić?

Reklama

Trwa okres rozpiczeń z urzędem skarbowym. Na złożenie PIT-a mamy czas do 2 maja. Podpowiadamy, jak deklarację podatkową za 2022 rok ma wypełnić samotny rodzic. W jakim przypadku możemy się rozliczyć, jako samotny rodzc? Jakie warunki trzeba spełnić i jakie przepisy obowiązująw tym zakresie? 

Kto może się rozliczyć jako samotny rodzic?

Z wnioskiem o rozliczenie w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci może wystąpić rodzic lub opiekun prawny.

I jednocześnie jest:

 • panną albo kawalerem,
 • wdową albo wdowcem,
 • rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
 • pozostaje w związku małżeńskim, a jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Do rozliczenia, jako samotny rodzic uprawniony jest podatnik będący:

 • opiekunem prawnym dziecka lub
 • jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiającym), który jest: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w
 • stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został
 • pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby się rozliczyć, jako samotny rodzic?

Takie rozliczenie może złożyć podatnik, który:

1. W roku podatkowym samotnie wychowywał dzieci:
a) małoletnie, 
b) bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 
c) do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały określonych w przepisach dochodów podlegających opodatkowaniu.

2. Podlegał w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia: 
a) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. był rezydentem polskim lub
b) miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, osiągnął podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym i udokumentował certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

3. W roku podatkowym nie był (ani jego dziecko/dzieci) opodatkowany:
a) jednolitą 19% stawką podatku (podatkiem liniowym),
b) zryczałtowanym podatkiem dochodowym za wyjątkiem dochodów z prywatnego najmu,
c) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,
d) podatkiem tonażowym,
e) zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, zgodnie z przepisami ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

4. Złoży wniosek o preferencyjne rozliczenie dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej, wyrażony w zeznaniu podatkowym.

Rozliczenie jako samotny rodzic a uzyskane dochody

W wyniku wniosku wyrażonego w zeznaniu osoba samotnie wychowująca dzieci określa podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

Prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko nie przysługuje wszystkim osobom stanu wolnego posiadającym dzieci własne lub przysposobione, a wyłącznie tym, które samotnie wychowują te dzieci. 

Do skorzystania z tej preferencji nie jest wystarczające samo legitymowanie się określonym stanem cywilnym. Rodzice żyjący w konkubinacie i razem wychowujący dziecko nie są osobami samotnie wychowującymi w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z preferencyjnego opodatkowania może skorzystać również rodzic, który:

 • samotnie wychowywał dziecko, które w trakcie roku podatkowego ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki, 
 • samotnie wychowujący dziecko (bez względu na wiek), które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną - niezależnie od wysokości innych dochodów dziecka.
Nie jest przeszkodą do skorzystania z rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca osiąganie przychodów z:

 • działalności rolniczej, 
 • najmu prywatnego (a także podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze) opodatkowanego ryczałtem od
 • przychodów ewidencjonowanych - w takim przypadku podatnik składa odrębne zeznanie podatkowe z najmu prywatnego (PIT-28), a z pozostałych dochodów opodatkowanych według skali - zeznanie PIT-37 lub PIT-36 jako osoba samotnie wychowująca dziecko, kapitałów pieniężnych (wykazywanych w zeznaniu PIT-38) czy też dochodów opodatkowanych 19% podatkiem zryczałtowanym, np. z dywidendy, z wygranych, z odsetek uzyskanych z tytułu oszczędzania, ze sprzedaży nieruchomości.
Z preferencyjnego opodatkowania może skorzystać również rodzic, którego dziecko (do ukończenia przez nie 25 lat) uczy się w szkole wyższej (w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub przepisów regulujących system oświaty lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innych niż Polska państwie), w tym również na studiach doktoranckich i podyplomowych. Ustawa nie zawęża bowiem pojęcia „uczenia się” do studiów magisterskich.

Co z rozliczeniem samotnego rodzica, którego dziecko ma kontakt z drugim rodzicem?

Jeżeli podatnik lub jego dziecko uzyskuje przychody z tytułu sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, opodatkowane na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (nawet gdy osiągnął inne dochody z pozostałych źródeł opodatkowanych według skali podatkowej).

Jeżeli pełnoletnie uczące się dziecko uzyskało dochody ze stosunku pracy z zagranicy, to bez względu na to, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania będzie miała zastosowanie (tj. metoda wyłączenia z progresją czy też metoda proporcjonalnego odliczenia), rodzic traci prawo do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeżeli te dochody (łącznie z ewentualnymi dochodami z Polski podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej lub podatkiem zryczałtowanym 19%, o którym mowa w art. 30b, lub przychodami zwolnionymi z opodatkowania, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148), przekroczą kwotę 3.089 zł.

Jeżeli dziecko kształci się w systemie studiów wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych (niestacjonarnych) - rodzicowi przysługuje prawo do preferencyjnego opodatkowania.

Jeżeli władza rodzicielska została powierzona obojgu rozwiedzionym rodzicom i miejsce zamieszkania dziecka jest zarówno przy ojcu, jak i przy matce (naprzemiennie), niezależnie od podziału okresu zamieszkiwania u każdego z rodziców w trakcie roku, uznaje się, że dziecko wychowywane jest wspólnie przez obojga rodziców, zatem żadnemu z rodziców nie przysługuje prawo do
preferencyjnego rozliczenia.

W sytuacji gdy dziecko zamieszkując wraz z jednym rodzicem, pozostaje pod jego stałą, codzienną opieką, a drugi rodzic jest zobowiązany jedynie do płacenia alimentów oraz zajmowania się dzieckiem doraźnie (w określonych, ustalonych przez sąd przedziałach czasowych, np. niektóre święta, tydzień ferii, miesiąc wakacji, co drugi weekend każdego miesiąca oraz ściśle określone dni powszednie), status samotnego rodzica ma ten, przy którym dziecko zamieszkuje i który wykonuje wszystkie obowiązki, dzięki którym dziecko będzie wychowywane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój.

Fakt utrzymywania kontaktów pomiędzy dzieckiem i drugim rodzicem, niepozbawia pierwszego rodzica (przy którym dziecko mieszka) prawa do
opodatkowania swoich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

CZYTAJ TAKŻE

 

Szanowni Internauci. Komentujcie, dyskutujcie, przedstawiajcie swoje argumenty, wymieniajcie poglądy - po to jest nasze forum i możliwość dodawania komentarzy. Prosimy jednak o merytoryczną dyskusję, o rezygnację z wzajemnego obrażania, pomawiania itp. Szanujmy się.

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy