Reklama

Dzisiaj sesja budżetowa w Jarocinie

Opublikowano:
Autor:

Dzisiaj sesja budżetowa w Jarocinie - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości

O 10.00 w ratuszu rozpocznie się XXI sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem dzisiejszego posiedzenie będzie z pewnością głosowanie nad przyszłorocznym budżetem gminy. [WIĘCEJ TUTAJ]

W 18. punktowym programie zaplanowano ponad dwadzieścia uchwał. Wśród nich zapowiadaną regulację dotyczącą opłat za parkowanie w jarocińskim rynku.

Nowością jest też uchwała dotycząca utworzenia w Jarocinie Centrum Usług Wspólnych. Instytucja ma świadczyć usługi księgowe, informatyczne i płacowe na rzecz jednostek organizacyjnych gminy.

Przed posiedzeniem, o godz. 8.00 będą obradowały komisje rady.

Zapraszamy na relację z dzisiejszego posiedzenia.

[AKTUALIZACJA 09:44]

Komisje rady miejskiej zakończyły właśnie swoje obrady. O 10.00 początek sesji budżetowej. 

[10:22]

- Pogadajmy sobie, podyskutujmy, poopowiadajmy bajeczki. Proszę już po raz n-ty i nie mogę tej sesji rozpocząć - apeluje przewodniczący Rajmund Banaszyński, który od kilku minut bezskutecznie stara się zacząć obrady. Tymczasem na widowni harmider.  Na posiedzeniu jest 20 radnych. Jest też burmistrz Adam Pawlicki i jego zastępcy.

- Nie prowadziłem żadnej intensywnej działalności – mówi przewodniczący w punkcie dotyczącym jego sprawozdania z tego, co robił od ostatniej sesji. Kolejne posiedzenie rady ma się odbyć 29 grudnia.

Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie od ostatniej sesji (29 listopada).

- Referendum nie jest ważne i większość radnych też była przeciw. Radnych, którzy nawoływali do pójścia do referendum chciałbym pocieszyć, że mogą zrzec się mandatów i w swoich okręgach przeprowadzić wybory - mówi Adam Pawlicki. Ta wypowiedź wywołuje reakcję radnego Ryszarda Kołodzieja. – Najpierw pan – rzuca radny PSL-u. Sytuację stara się uspokoić przewodniczący. – To referendum zaburzyło sytuację w gminie - kontynuuje burmistrz. – Myślę, że ci, którzy byli przeciwni referendum są zadowoleni, że ponad 81 procent zadecydowało, że nie będzie wymieniało burmistrza i rady – mówi Pawlicki. Gazetkę wydaną przez referendystów nazywa paszkwilem. Krytukuje tez ich rzekome działania. - Na parafie podjeżdżano z kopertami z prośbą o modlitwę - drwi Pawlicki.

Wkrótce pokażemy wideo ze sprawozdania burmistrza.  

Wypowiedzi burmistrza komentuje radny Marcin Półrolniczak. To nie podoba się zastępcy przewodniczącego rady. - Jak kolega chce się zachowywać jak na dyskotece, to znaczy, że nie dorósł do funkcji radnego – komentuje radny Marcin Półrolniczak, który twierdzi, że wiceprzewodniczący rady Paweł Adamkiewicz zaproponował mu, żeby wyszedł z sali, jeśli nie chce słuchać sprawozdania burmistrza. 

[10:40]

Rada rozpoczęła procedurę uchwalania budżetu. Przewodniczący odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

W ratuszu sesja, tymczasem na rynku dzisiaj prawdziwe oblężenie. To ostatnie dni darmowego parkowania w starówce. Auta stoja wszędzie. 

[10:58]

Trwa nużące odczytywanie opinii RIO. Część osób na Sali jest wyraźnie znudzona. Ktoś przegląda strony w Internecie, ktoś inny czyta gazetę. 

[11:30]

Uwzględniono autopoprawki do planowanego budżetu. Kluby odczytują opinie na temat projektu. Nieoczekiwanie PSL zrezygnował z przedstawienia swoich racji. - Nasza opinia jest znana i nie jest potrzebne po raz kolejny przelewanie jej na papier - powiedział Marcin Półrolniczak.

W imieniu klubu Ziemia Jarocińska długą opinię odczytał jego wiceprzewodniczący. – Nie sposób oprzeć się refleksji, że budżet na 2016 rozbudzi apetyty nas i mieszkańców na kolejne lata. Wierzymy, że z tymi wyzwaniami burmistrz Adam Pawlicki i jego zespół sobie poradzą – odczytał radny Przemysław Masłowski. Podkreślił, że na inwestycje w budżecie zaplanowano ponad 18 mln zł, czyli 4,5 raz więcej niż w ostatnim roku kadencji poprzedniego burmistrza. – Wszyscy czarnowidzcy wieszczący upadek i katastrofę powinni wiedzieć, że ich zapowiedzi są funta kłaków warte - podsumował Masłowski. (wystąpienie pokażemy wkrótce)  

Wiceszef klubu ZJ zgłosił też wniosek o głosowanie imienne na dzisiejszej sesji. Radni przyjęli go jednogłośnie. 

[11:49]

Po krótkiej dyskusji rada przegłosowała projekt przyszłorocznego budżetu. 17 radnych było za, 3 (cały klub PSL-u) przeciw.

- Udało nam się przygotować wyjątkowy budżet. Pod względem inwestycji będzie działo się rekordowo – mówi burmistrz Adam Pawlicki i dziękuje za pomoc w przygotowaniu planu radnym i urzędnikom. 

[12:12]

Nieoczekiwanie próba ustalenia dalszego porządku obrad wywołała więcej dyskusji na sesji, niż przyjęta przed momentem uchwała budżetowa. Radny Półrloniczak zauważył, że na komisji nie poruszano kwestii utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Wiceburmistrz zapewnił, że o sprawie będą jeszcze dzisiaj dyskutowały komisje. Po długiej wymianie zdań zepsuł się system eSesja i posiedzenie trzeba było przerwać. Radni wrócą do obrad po przerwie od ustalenia porządku.  

 [12:57]

Rada wznowiła obrady po przerwie. Cały czas nie działa poprawnie system eSesja. Stąd radni nie mogą podejmować uchwał. Wreszcie zdecydowano, że porządek obrad zostanie ustalony ręcznie.  

Kolejna przerwa na obrady komisji. Będzie omawiany plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy. 

[13:58]

Trwa posiedzenie komisji spraw społecznych. Radni dyskutują nad uchwała dotycząca utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Instytucja ma być jednostką zależną od gminy z osobnym dyrektorem. Będzie działa w pomieszczeniach po straży miejskiej. Zajmie się między innymi obsługą księgową i kadrową szkół działających na terenie gminy. – Będzie to mechanizm dedykowany budżetowy – tłumaczy wiceburmistrz Gibasiewicz. 

Tymczasem porcja ZDJĘĆ z dzisiejszych obrad i nie tylko. 

[14:30]

Wznowiono obrady sesji. Rada przyjęła uchwały w sprawie gospodarki emisyjnej i o likwidacji Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Jego zadania mają przejąć częściowo MGOPS i Biblioteka Publiczna, która ma pod pieczą JOK. 14 radnych było za.

Zlikwidowano również Środowiskowy Dom Samopomocy. Jak uzasadnia dyrektor MGOPS Igor Armon – z powodu ograniczenia kosztów administracji.

Ustalono również nowe zasady dotyczące zwrotu wydatków w zakresie dożywiania realizowanego przez MGOPS. Próg został podniesiony do 1.205 zł na osobę. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Rada przegłosowała utworzenie CUW i nadanie statutu instytucji (dyskusja o instytucji niebawem w naszym skrócie wideo). Za było 14 radnych. 

[14:30]

Wznowiono obrady sesji. Rada przyjęła uchwały w sprawie gospodarki emisyjnej i o likwidacji Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Jego zadania mają przejąć częściowo MGOPS i Biblioteka Publiczna, która ma pod pieczą JOK. 14 radnych było za.

Zlikwidowano również Środowiskowy Dom Samopomocy. Jak uzasadnia dyrektor MGOPS Igor Armon – z powodu ograniczenia kosztów administracji.

Ustalono też nowe zasady dotyczące zwrotu wydatków w zakresie dożywiania realizowanego przez MGOPS. Próg został podniesiony do 1.205 zł na osobę. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Rada przegłosowała utworzenie CUW i nadanie statutu instytucji (dyskusja o instytucji niebawem w naszym skrócie wideo). Za było 14 radnych. 

[15:10]

Rada jednogłośnie przyjęła zmiany w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2011-2025. Zdaniem urzędników, zmiany mają charakter „techniczny”.  

Ogłoszono 10 min. przerwę.

Po przerwie Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości podatków od nieruchomości. Stawki pozostały na poziomie niezmienionym.

Utrzymane zostały też stawki podatku rolnego na poziomie ubiegłorocznym. Tutaj radni też byli jednogłośni.  Ustalono opłaty targowe. Radna Lidia Czechak proponowała obniżenie stawek, by jej zdaniem zainteresowanie targowiskiem w Jarocinie było porównywalne z tym w miastach sąsiedzkich. Burmistrz ma na ten temat przygotować osobna analizę. Uchwałę o stawkach przyjęto większością głosów. Radna Czechak była przeciw.

Stawki od środków transportowych również zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. 

[15:45]

Rada większością głosów przyjęła zmiany w aktualnym budżecie. Praktycznie wszystkie uchwały głosowane są bez dyskusji po wysłuchaniu opinii komisji merytorycznych.

Radni zdecydowali o wkładzie niepieniężnym do Zakładu Usług Komunalnych. Majątek stanowią między innymi lampy uliczne.  Ustalono również opłaty za parkowanie w rynku (o szczegółach wkrótce). Radna Czechak zwraca uwagę, że prywatne parkingi, ulokowane między innymi przy ul. Wrocławskiej są tańsze. – Czy to nie spowoduje, że będą utracone dochody, jeśli chodzi o budżet gminy – docieka.

- Najistotniejszy nie jest dochód gminy, tylko rotacja miejsc – odpowiada Marcin Leśniak z UM w Jarocinie.

Uchwałę przyjęto większością głosów.

Rada przyjęła też wkłady pieniężne do spółek Jarocin Sport i JTBS.

Wolne głosy i wnioski. 

 

[16:01]

- Mieliśmy spotkanie z zarządem firmy gazowej Anco i są rozmowy na temat rozszerzenia sieci gazowej na całą Cielczę, natomiast nie są zainteresowani Mieszkowem – poinformował burmistrz Adam Pawlicki. – Są gotowi zainwestować w sieć, chcieli ulgi podatkowe, w podatku od nieruchomości i pasa drogowego i nasze stanowisko jest takie, że skoro płaci nasza spółka to i oni muszą płacić.

Rozmowy, jak twierdzą władze miasta, dotyczą też zgazyfikowania części Goliny. Tam działa firma Gen Gaz, ale przesył prawie w całości pobiera miejscowy zakład mięsny.

Radny Andrzej Skrzypczak pyta o niedawno położoną sieć światłowodową na terenie gminy. – Zauważyłem, że spółka podłączyła tylko kilka budynków, które nie stanowiły dla ich kosztów – zauważył radny. Prosi by samorząd gminy i powiatu interweniował w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim. – Tyle pieniędzy zostało zakopane w ziemi, a mieszkańcy nie mogą z tego korzystać – podnosi.

Burmistrz zapewnia, że warto zająć się sprawą. – Sekretarz skoordynuje takie pismo, żeby pomóc mieszkańcom – odpowiada Pawlicki.  

Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Przewodniczący złożył życzenia bożonarodzeniowe radnym. Koniec sesji.

 

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE